ANBI status

Stichting MS-Express heeft de ANBI status,
Dit houdt in dat donateurs gebruik kunnen maken van de aftrekpost ‘giften’.
Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op de website van de Belastingdienst

Doelstelling:

Stichting MS-Express organiseert (meerdaagse) lotgenotenbijeenkomsten voor MenSen met de chronische ziekte multiple sclerose (MS) en mensen die op MS gelijkende beperkingen ondervinden. Met als doel het uitwisselen van ervaringen en tips, alsmede het vergroten van het saamhorigheidsgevoel tussen de mensen onderling.

Desgewenst ondersteunt MS-Express, onder meer door het delen van opgedane ervaringen, andere organisaties bij het opzetten van vergelijkbare activiteiten. Stichting MS-Express werft fondsen om genoemde bijeenkomsten financieel toegankelijk te houden voor de doelgroep

Beloningsbeleid:

Alle werkzaamheden binnen stichting MS-Express worden verricht op vrijwillige basis.

Het bestuur heeft afgezien van een financiële vergoeding.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:                   Jan de Wit, MS-patiënt.

Secretaris:                    Miriam Rybier, MS-patiënt.

Penningmeester:          Huib Kalkman.  

Correspondentieadres:
Regge 89 – 5032 RB Tilburg

Statutair vestigingsadres:

Technicumstraat 24 – 9581 BA Musselkanaal

Vragen over website, social media enz.
Reigerpad 21 – 3766 XA Soest

info@ms-express.nl
https://www.ms-express.nl/

KvK-nummer: 02101124
(Rsin) Fiscaal nummer: 8186.02.569