Club van 100

Het Wout Kalkman Fonds heeft een ‘club van 100’. De leden van de club van 100 betalen 25 euro per kwartaal (€ 100,- per jaar) en daarmee zorgen zij dat de weekenden die door stichting MS-Express worden georganiseerd in alle opzichten laagdrempelig en bereikbaar blijven. De club van 100 heeft een open deur-beleid (iedereen is welkom) en nieuwe leden zijn altijd welkom.

Wil je deelnemer worden van de club van 100, dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@ms-express.nl. Wij sturen je dan per e-mail een informatiepakket toe.

Giften en de Belastingdienst

Schenkingen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Onze MS-Express-weekenden worden erkend als een ANBI, zoals in de vorige zin bedoeld. De regel aangaande een donatie in het kader van de Belastingdienst is dat de som van alle giften aan een ANBI boven zowel de 60 euro als 1% van je inkomen moet uitkomen.

Het kan aantrekkelijk zijn om nog dit jaar een gift te doen of om deze nog even uit te stellen tot volgend jaar, zodat je dan wel boven de drempel uitkomt. De maximale aftrek ligt overigens op 10% van je inkomen.

ANBI (stichting MS-Express/Wout Kalkman Fonds zijn erkend als ANBI)

De drempel en het maximum gelden niet als de schenking een periodieke uitkering aan een ANBI betreft, met een minimale looptijd van vijf jaar. De periodieke uitkering moet dan wel vastgelegd worden in een overeenkomst tussen jou en de ANBI die je wilt steunen. Om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben wij bij het aanmeldformulier tevens een blanco overeenkomst van de Belastingdienst bijgevoegd. Deze hoef je alleen in te vullen als je voor minimaal vijf jaar of onbeperkt lid wilt worden van de club van 100.

Wil je ons sponsoren of deelnemer worden van de club van 100, dan kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@ms-express.nl. Wij sturen je dan per e-mail een informatiepakket toe.