Bestuur Stichting MS-Express

Bestuur Stichting MS-Express

Het bestuur van stichting MS-Express bestaat uit:

Jan de Wit (voorzitter)

Miriam Rybier (secretaris)

Huib Kalkman (penningmeester)

Vanzelfsprekend kunnen wij de weekenden niet met ons drieën draaiende houden. We zijn dan ook erg blij dat we worden bijgestaan door een geweldige groep vrijwilligers die met hart en ziel en heel veel plezier hun vrije tijd en energie steken in de weekenden.

Wat doen we?

Net als voorgaande jaren organiseerden we in het voorjaar een lotgenotenweekend. Verder delen we onze kennis en opgedane ervaringen met de patiëntenvereniging MS Vereniging Nederland  en ondersteunen we ze bij de voorbereiding van een eigen te organiseren vakantieweek. Het werven van fondsen blijft noodzakelijk om de financiële drempel voor deelname laag te houden.
Verder zijn we ook alweer bezig met de voorbereiden van het MS-Express weekend van het komend jaar.

Beloningsbeleid

De bestuursleden hebben afgezien van een financiële vergoeding.