Wout Kalkman Fonds

Het Wout Kalkman Fonds heeft uw steun nodig! 

Wout had Multiple Sclerose. Wout ging ieder jaar naar de lotgenoten contactweekenden georganiseerd door de Stichting MS-Express (zie www.ms-express.nl). Wout vond dat er geen financiële belemmeringen mochten zijn voor MS-ers of voor mensen met op MS gelijkende klachten, om naar het lotgenoten-contactweekend te komen. Het kwam dan ook regelmatig voor dat Wout voor anderen, die het zelf even niet konden opbrengen, betaalde.

Vlak voordat Wout overleed is hem het Wout Kalkman Fonds aangeboden, met als doelstelling dat het WKF de financiële drempels, zoals hij deed, weg neemt en een financiële bijdrage levert aan de Stichting MS-Express om de eigen bijdrage voor de MS-ers zo laag te houden. Door een fors netwerk dat wij toen hadden was het Fonds al rap behoorlijk gevuld met een flink geldbedrag.

De laatste jaren komt de Stichting MS-Express zo’n 5 a 6.000 euro per weekend te kort.
Om deze tekorten op te kunnen blijven vangen, hebben we al veel geprobeerd, maar in deze tijd ontzettend moeilijk om voldoende sponsorgeld op te halen. Wij geven geen geld uit aan dure reclame, wij hebben geen enkele vorm van financiële vergoedingen noch voor de bestuursleden, noch voor onze verpleegkundigen en verzorgenden die het voor ons mogelijk maken om met ruim 40 MS-ers, volledig verzorgd, iedere keer weer een topweekend te beleven.

Uw steun is hard nodig en betaalbaar! Voor nog geen 14 cent per dag draagt u wezenlijk bij aan het betaalbaar houden van de lotgenoten- contactweekenden. Wilt u dat aan ons doneren? Download dan het donatieformulier, vul het in en stuur het naar info@ms-express.nl U tekent dan voor 3, 4 of 5 jaar of doorlopend tot wederopzegging. Na ontvangst van uw ondertekende donatieformulier, zullen we rond de eerste van iedere maand €4,17 via automatische incasso van uw rekening afschrijven.

Namens alle deelnemers hartelijk dank voor uw bijdrage!

Formulier voor €50,- per jaar

U kunt overigens ook lid worden van de Club van 100. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden, maar doneert u €100,- per jaar.

Formulier voor €100,- per jaar